Bofællesskabet Ungekollegiet
04. februar 2021

Ny bekendtgørelse om besøgsrestriktioner gældende fra 2. februar 2021


Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om besøg og mulighed, for lokalt at fastsætte midlertidige besøgsrestriktioner på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet i forbindelse med håndtering af

Coronavirussygdom 2019 (COVID-19). Social- og Ældreministeriet, den 2. februar 2021

Frederikssund Kommune er en af de kommuner hvor bekendtgørelsen er gældende fra 2. februar.

For Handicap og Botilbud betyder det at der i forbindelse med Covid-19 forebyggelse indføres der besøgsrestriktioner.

For alle beboere betyder det at de med støtte fra medarbejderne, bedes udpege 1, max 2 besøgspersoner. Er der behov for 2 besøgspersoner skal behovet beskrives.

Listen over besøgspersoner skal forefindes på botilbuddet og personer der ikke står på listen skal afvises.

Der henstilles til at besøg foregår i beboerens lejlighed og besøgende opfordres til at benytte terrassedør eller lignende. På enkelte tilbud er det ikke muligt at komme i lejligheden uden at passere fællesarealer. Der opfordres til at benytte fællesarealer mindst muligt.

Der henstilles til at der holdes afstand til besøgende i det omfang det er muligt i lejligheden.

Kravet om brug af mundbind er stadig gældende:

Kravet gælder alle medarbejdere og besøgende.

Det betyder at der skal bæres mundbind eller visir i fællesarealer under hele besøget. Ved ophold i lejligheden er det ikke et krav men vi henstiller til at beholde mundbind eller visir på.

Der opfordres til at der sprittes efter besøg ligesom beboerne skal støttes i afspritning/håndvask efter besøg.